15.00
1 người thích
Đăng ngày 03/03/2021 13:23, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Duy Đình Đoàn vào 04/03/2021 11:03, số lượt xem: 160

Mấy niên không đội trời chung,
Giờ nay, hổ thẹn, bâng khuâng tấm lòng.
Mấy năm, ngậm đắng nuốt cay,
Giờ nay, vẫn tỏ là người còn xa.
Gần bên chẳng có hào hoa,
Để cho người đến tỏ hoà cùng nhau.
Hoà bình chẳng có là bao,
Mà sao lòng mãi không hoà, người ơi!!

Báo Mạng Internet 2010 - 2020