15.00
1 người thích
Đăng ngày 05/03/2021 08:19, số lượt xem: 186

Cho vàng cho bạc chẳng cần,
Chỉ cần lời nói ân cần dễ thương.
Cho tiền cho ngọc không cần,
Mà lời nói gió một lần rồi bay.
Tình ai kiếm được hơn vàng,
Kẻ thù sanh hận, giận càng xa nhau.
Tình đâu? Kiếm khó ai ơi!!
Giữ tình càng khó, đừng cơi nặng lời.

Báo Mạng Internet 2010 - 2020