Đăng ngày 13/03/2021 09:43, số lượt xem: 124

Lạc lõng làm chi đó!! Phải lòng?
Rượu chén nhâm nhi đó, còn không?
Âm thịnh dương suy, buồn nhạt nhẽo.
Ngột ngạt, buông lơi chốn dương gian.
Ồ ạt lưu thông, tăng khí huyết.
Âm phủ, nhạc reo tiếng rú dài.

21/01/2021
Báo Mạng Internet