Đăng ngày 01/03/2021 08:03, số lượt xem: 87

Mùa xuân, trên đỉnh Trường Sơn,
Nghĩ về ký ức những ngày đạn bom.
Hôm nay, chiến thắng, hoà bình,
Nghĩ tình đồng chí Việt - Lào có nhau.
Đã từng giúp đỡ lẫn nhau,
Chuyển bom, tấn đạn dọc đường Trường Sơn.
Mặc dầu, mưa súng mái đầu,
Vẫn không khuất phục dưới tay quân thù.

Báo Mạng Internet 2010 - 2020