25.00
1 bài thơ
1 người thích
Tạo ngày 28/02/2021 12:58, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 04/03/2021 11:51 bởi Duy Đình Đoàn, số lượt xem: 155
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước Việt Nam, ngày 19/5/1959 Đoàn 559 đã phối hợp với 7 tỉnh của Lào để vận chuyển quân đội tiếp quân cho chiến trường miền Nam Việt Nam.