Đăng ngày 11/03/2021 14:37, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Duy Đình Đoàn vào 12/03/2021 08:32, số lượt xem: 131

Ngày đi người có ngóng trông?
Người trong còn có con ngươi có tròng.
Người đi mà xuyến xao lòng!!
Còn người ngong ngóng, ngóng theo ngòng ngoèo.
Trời còn lúc nắng, lúc mưa,
Trờ trờ (tr) mới đó, đười ươi đã già.
Đời người còn lúc lừ đừ,
Chờ ngày rồi sẽ bù trừ người ơi!!

19/11/2020
Báo Mạng Internet