15.00
1 người thích
Đăng ngày 15/02/2021 18:53, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Duy Đình Đoàn vào 05/03/2021 11:01, số lượt xem: 186

Thiên đàng có lắm thằng điên,
Thiên đường thường có người điên, bây giờ.
Thiên đường đấy, có thấy không?
Thiên đường không có như người không công.
Thiên đàng đấy, muốn lên không?
Thiên đây nhiều lắm người điên có tài.
Thiên đường đó, có yên không?
Thiên điên mà thích lên thiên suốt đời?
Thiên!! Nơi đó, thật điên không?
Thiên mà không thật, người nào dám lên.
Thiên đùa một tí cho vui,
Thiên đường xứng với người danh có tài.
Thiên đàng đấy, có thích không?
Thiên đường thật giả, ai mà nhận ra.
Thiên đường, địa ngục quê ta,
Thiên lên, địa xuống, cũng là thực hư?

Báo Mạng Internet 2010 - 2020