15.00
1 người thích
Đăng ngày 18/03/2021 11:23, số lượt xem: 85

Người hay rất thích nói chơi,
Có nơi chối cãi, tai qua mắt người!!
Người thì rất thích nói đùa,
Để nơi chói đó, vỗ tay cười đùa!!
Người thì thích nói bâng quơ,
Gặp sư nói thật, giật mình tỉnh ngay!!
Rồi, công an bắt, la rầy!!
Trong tù ngậm miệng, đoạ đày trại giam.

Tp.HCM, 28/12/2020
Báo Mạng Internet