15.00
1 người thích
Đăng ngày 03/03/2021 13:36, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Duy Đình Đoàn vào 04/03/2021 11:07, số lượt xem: 156

Như phong, như gió, như bay,
Hình pho tượng Gióng trên lưng ngựa này.
Ngựa lao thẳng, phóng như bay,
Khè ra lửa đốt, giặc thành gio tro.
Vào ngày dựng nước, Vua Hùng,
Cành Giong vũ khí, giặc Ân cũng nhào.
Ở làng Phù Đổng xin chào,
Làng tôi đã cống, hiến cho nước này.
Một người, từng nổi tiếng im,
Mà vua giao phó cho khâm đại thần.
Đã tìm một đấng lên ba,
Có công giúp nước cho nhà Việt Nam.

Báo Mạng Internet 2010 - 2020