15.00
1 người thích
Đăng ngày 12/03/2021 09:19, số lượt xem: 69

A này, cần suy xét đúng,
Ét-Xăng mấy lít đường còn đi xa.
Trời mưa sấm sét chết cha,
Trời sa cho chết ta, bà nghêu ngao.

27/12/2020
Báo Mạng Internet