15.00
1 người thích
Đăng ngày 16/03/2021 08:48, số lượt xem: 46

Ăn nói cộc lốc,
Như nằm lăn lóc,
Như đời bong, tróc,
Trọc đầu không tóc,
Lọc ra lợi lộc,
Mà tặng cho người.

Tp.HCM, 25/12/2020
Báo Mạng Internet