15.00
1 người thích
Đăng ngày 04/03/2021 16:49, số lượt xem: 114

Nay, ngoài hải đảo, viết mấy câu.
Tiết trời hôm nay, hơi se lạnh.
Xuân này, có lẽ con không về.
Ba má, cả nhà đừng buồn con.
Mà là, công việc phải cho xong.
Anh em con cố gắng hoàn thành.
Nơi đây bình yên, yên ổn thoả.
Biển cả và ta mãi một nhà.

Báo Mạng Internet 2010 - 2020