15.00
1 người thích
Đăng ngày 19/03/2021 14:09, số lượt xem: 118

Ở truồng thích chuồn chuồn bay,
Cởi quần Đất Nước trống toàn không gian.
Trai Quốc buồn gái chứ ai,
Vô buồng Lợi gái tha hồ được dê.
Chuyện của Phước, Lộc, Thọ mà,
Là đàn ông Quốc yếu xìu bún riêu.
Bày ra truông vắng điều này,
Cởi quần bắt gái, cho chuồn chuồn bay.
Để đời kỳ thị, khinh khi,
Rồi đời Quốc có thị phi giết người.

Tp.HCM, 28/12/2020
Báo Mạng Internet