15.00
1 người thích
Đăng ngày 14/02/2021 19:05, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Duy Đình Đoàn vào 04/03/2021 11:00, số lượt xem: 296

Dòng đời dài, tại sao bạn nhỏ?
Người người gọi nhỏ đó, nhỏ ơi!!
Người mới được sanh, ai cũng nhỏ.
Mà sao gọi bạn nhỏ, bạn ơi!!
Bạn nhỏ mà sao ai cũng biết?
Suốt đời gọi bạn nhỏ, bạn ơi!!
Gọi bạn tên gì, sao nhỏ lắm.
Vì Tiểu là tên Nhỏ bạn ơi!!

Báo Mạng Internet 2010 - 2020