15.00
1 người thích
Đăng ngày 22/03/2021 14:50, số lượt xem: 125

Đừng vi phạm luật chỉ đạo điều hành.
Lờ đờ làm mệt mỏi đâu có lỗi.
Mà lỗi là do, tranh đấu khẩu tài!!
Dân gian dùng: Làm cà lơ phất phơ.
Có những việc nặng nhọc không nên nói.
Vì đang động não trong việc của mình.

Người phàm có mắt nên lắng tai nghe.
Nước lợ còn có lúc ngọt, mặn mà.
Bơ phờ làm mệt mỏi đâu ai trách.
Mà lỗi là do, quá thích nói nhiều!!
Lạm dụng quyền năng nhưng không biết nói.
Là vi phạm luật chỉ đạo điều hành.

Tp.HCM, 27/01/2021
Báo Mạng Internet