Đăng ngày 16/03/2021 16:59, số lượt xem: 131

...Bỗng nghe tiếng sáo vọng vang não nề,
Tiên kia ngự cõi phương nào,
Có nghe tiếng sáo vọng về hay chăng.

Tp.HCM, 2010 - 2020
Báo Mạng Internet