15.00
1 người thích
Đăng ngày 02/03/2021 15:15, số lượt xem: 101

Chuyện lời mời, hứa sang thăm,
Nay, tôi được phép đặt chân, bước vào.
Nơi đây ổn chứ, đúng hông!!
Nơi đây yên ấm, ngõ yên, cứ vào.
Nào là..., tệ nạn quanh năm,
Luật trừ tội phạm, dám còn ngo ngoe.
Thành tâm, ngỏ ý, ngỏ lời,
Có lời nho nhỏ, ý mời nghĩa nhân.
Ngẩn đầu, chỉ có mấy ngân,
Đầu tư cân đối, để bằng lòng nhau.
Lòng đây nhẫn nại, có kiên,
Cho dân ta thích, sống hoà, an cư.

Báo Mạng Internet 2010 - 2020