15.00
1 người thích
Đăng ngày 16/03/2021 11:32, số lượt xem: 135

Nông dân nghề chiếp với gà!!
Dệt, trồng rau diếp nuôi tằm nhả tơ!!
Vi mạch điện chip, không làm,
Giờ bàn, rồi để bao lâu mới làm.
Dịp nào? Đến lúc nào làm?
Đến khi lúc chết mới bàn, làm ngay.
Diệp lục!! Y học còn không?
Cho anh em đó chỗ điều chế đi!!
Người khôn học để chọn nghề,
Thông minh đối đáp lựa nghề tiến thân.
Học chệch, đi trái với nghề,
Nghiệp nghề nối gót ê chề thân tôi.
Có hiểu điều đó hay không?
Muốn làm vua, tướng, khi không nhận à?
Đầu ngu, tốt, chưa biết à!!
Thông minh tiến cử người tài giỏi lên.
Chết hết là tội nặng à!!
Díp hai mắt ngủ một hồi cho sâu.

Tp.HCM, 27/12/2020
Báo Mạng Internet