15.00
1 người thích
Đăng ngày 22/03/2021 14:42, số lượt xem: 101

Điều không nên phạm thì buộc hãy lùi,
Người phàm lụi bại cũng vì cái tôi.
Cái tôi tâm lý, cộng với cái tâm,
Cái tâm không tốt não này bẩn, hôi.
Phụ tôi làm với những việc cỏn con,
Mà cái tôi ấy như phù thuỷ kia.
Làm phép bùa, rồi biến hoá âm ti,
Vậy mà lạm dụng mơ hồ thấy ghê.
Phủi tay coi như xong việc đã làm,
Điều tra xét hỏi, vậy mà, hổng khai.

Tp.HCM, 26/01/2021
Báo Mạng Internet