15.00
1 người thích
Đăng ngày 01/03/2021 08:17, số lượt xem: 111

Mặt trời đứng lại, mặt trời đơ.
Thiên la địa võng, mối bơ vơ.
Ngày tàn tận thế, thời đã đoán.
Cái kết, diệt vong chửa một giờ.

Báo Mạng Internet 2010 - 2020