15.00
1 người thích
Đăng ngày 16/03/2021 11:36, số lượt xem: 105

Người khôn phải ở trên cao,
Người ngu thì phải té nhào xuống sông.

Tp.HCM, 27/12/2020
Báo Mạng Internet