15.00
1 người thích
Đăng ngày 11/03/2021 09:40, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Duy Đình Đoàn vào 12/03/2021 08:36, số lượt xem: 107

Lũ tồi, Lỗi phải ở tù,
Lỗi lồi bị bắt quá mù ra mưa.
Lỗi rằng – Tôi ngã lù đù!!
Lỗi tôi tu ngã và lồi cái ngu.

20/12/2020
Báo Mạng Internet