15.00
1 người thích
Đăng ngày 15/03/2021 09:23, số lượt xem: 127

Một đòn, một nhát tung bay,
Pháo đài trường chứng khoán đày xác thân.
Lầy rồi!! Mà chả biết lài,
Lon ton, loan cứ tin vay cho người.
Đa đoan khổ ải nhiều rồi,
Đoàn quân ta cứ sụt, trồi, không hay.
Ô hay!! Đoàn cúi ra lòn.
Quân lai căng ấy loàng xoàng, hây hây.
Bó hành như gọn thành đon,
Đất đai mấy héc-ta còn nghêu ngao.

18/12/2020
Báo Mạng Internet