15.00
1 người thích
Đăng ngày 25/03/2021 08:29, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Duy Đình Đoàn vào 25/03/2021 08:30, số lượt xem: 95

Bóng rơi, xin được lấy với rong rêu?
Bống trong cái giếng quá trời vậy ta.
Bóng rơi sâu quá, phải biết làm sao?
Bới lên không được, toàn là rong rêu.
Rong ở dưới giếng có cá bống bang.
Rông chơi ngông ngỗng mái lều nhà tranh.

Tp.HCM, 30/01/2021
Báo Mạng Internet