15.00
1 người thích
Đăng ngày 19/03/2021 14:20, số lượt xem: 104

Ta, ai? Cho chức lên cha?
Chúng ta tự muốn cho đời lên cha?
Bự, to, có dễ đâu nà?
Làm to đâu dễ khiết liêm ở đời!!

Tp.HCM, 28/12/2020
Báo Mạng Internet