15.00
1 người thích
Đăng ngày 17/03/2021 17:28, số lượt xem: 137

Diệp lục, khái niệm là vàng,
Được dịp ta hát khúc ca khải hoàn.
Dại thì nói: Quá khiếp người,
Diếp khai mở hội nặng tình cưu mang.

Tp.HCM, 27/12/2020
Báo Mạng Internet