25.00
1 người thích
Đăng ngày 26/03/2021 10:43, số lượt xem: 158

Việt Nam vật chất rất mau phai,
Keo sơn vì mảnh đất hôm nay,
Đạo đức, dùng tài, mãi không phai,
Sức và tài, trí góp chung tay,
Ra tay, độ lượng mãi hăng say,
Đơn sơ gắn bó mãi, vì ai?
Đồng lòng, ý chí, chân ta bước,
Giang sơn, sẽ bừng sáng tương lai.

Tp.HCM, 01/02/2021
Báo Mạng Internet