Đăng ngày 04/03/2021 12:53, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Duy Đình Đoàn vào 04/03/2021 12:57, số lượt xem: 201

Cồn lu, rộng chỗ cho nhiều nước.
Cồn lặt, tùm lum rác để nhiều.
Cồn lú, nhiều chim ưa làm tổ.
Cồn lãi, làm hang rắn trú tìm.
Cồn lại, làm ai khoan đào bới.
Cồn lài, làm dốc ấy trơn tru.
Cồn lai, làm ai không còn hiểu.
Cồn lấy, những ai thích tìm tòi.
Cồn la, vài tiếng kêu vang hú.
Cồn lạ, mà ai cũng được vào.
Cồn lá, nhiều cây rơi lã chã.
Cồn là, bãi đá đứng chơ vơ.
Cồn lái, là sao? Xe chở đất.
Cồn lụ, nhiều cây sống sum sê.
Cồn lù, nhiều đêm không ánh sáng.
Cồn lũ, là nơi có nước nhiều.
Cồn lứa, nhiều con thơ chạy nghịch.
Cồn lựa, cho ai đang muốn tìm.
Cồn lốt, nguỵ trang nơi khó ở.
Cồn lọ, hình ai đẹp mỹ miều.

Báo Mạng Internet 2010 - 2020