25.00
1 người thích
Đăng ngày 25/03/2021 08:18, số lượt xem: 130

Trường Sa là đảo Việt Nam ta,
Đảm đương nhiệm vụ, lòng còn nơi nao?
Nam hỏi: Đao đâu? Cấm dùng vũ khí!!
Mà chống đối biểu tình đòi chia ly.
Hoàng Sa là đảo Việt Nam ta,
Ma đam sếp nữ, não đau đầu.
Đả đảo chính quyền nơi ta ở?
Lòng nơi nao hỏi, mãi khôn nguôi.

Tp.HCM, 30/01/2021
Báo Mạng Internet