15.00
1 người thích
Đăng ngày 22/03/2021 13:43, số lượt xem: 139

Tiến làm sao hơn tiên?
Tiên làm sao hơn tiến?
Tiên tiến sao hơn tiền?
Tiền sao hơn tiếng nói?

Tp.HCM, 21/12/2020
Báo Mạng Internet