15.00
1 người thích
Đăng ngày 14/03/2021 09:00, số lượt xem: 96

Lòng đi, mà xuyến xao lòng,
Lì, đành ở lại đì lòng chẳng đi.
Rượu nồng, ly cảm, đong đầy,
Long đong sớm tối hàng ngày xỉn, say.
Ngoài đồng lúa trổ đòng đòng,
Bà con hái gặt phập phồng lo âu.
Ngoài đồng lúa trổ thành dòng,
Em đi cày cấy, anh còn lông bông.

7/12/2020
Báo Mạng Internet