15.00
1 người thích
Đăng ngày 03/03/2021 15:33, số lượt xem: 93

Nhớ câu cám xú uế hôi,
Đừng ăn nó nhé, để loài heo ăn!!
Chọn câu, vần, chữ để lưu,
Cú câu ghép lại mà lưu có vần.
Nước có chỗ cạn, chỗ sâu,
Cá tôm cấu xé thịt nhau cũng nhiều.
Tiền xu kim loại bằng đồng,
Nên tôm, nên cá thì không ăn vào?

Báo Mạng Internet 2010 - 2020