Đăng ngày 04/03/2021 11:07, số lượt xem: 158

Đường nào, được gặp chị Hằng?
Mùa trăng, nắng Hạ đang còn thoi đưa.
Ngày, trăng mọc ở đằng đông,
Liềm trăng trễ hẹn, điểm vào canh ba.
Đà rằng, mùa nắng còn hanh,
Đằng nào, cũng thấy chị Hằng, Trung Thu.
Đằng đâu!! Hạ thấp mây trời,
Đặng cho bầy nhỏ vây quanh thiên hà.

Báo Mạng Internet 2010 - 2020