15.00
1 người thích
Đăng ngày 01/03/2021 08:36, số lượt xem: 90

Đêm trăng, ánh sáng trắng soi,
Ánh thu dẫn lối, nẻo soi đường về.
Mùa Thu, trăng tỏ sáng ngời,
Tết Thu nay vẫn là rằm mười lăm.
Là mười lăm tháng tám thu,
Trăng tròn sáng nhất là ngày lập Thu.
Trẻ thơ khuây khoả tiếng cười,
Tiếng đùa cười nói vọng thu tràn về.

Báo Mạng Internet 2010 - 2020