25.00
1 người thích
Đăng ngày 25/03/2021 10:04, số lượt xem: 119

Lẽ phải triết lý, duy ý chí.
Tề gia trị quốc, phép thần kỳ.
Truy tìm thủ phạm đồi truỵ lạc.
Dị vật!! Sọt rác, cũng thường kỳ.
Đời luân lý, bất di bất dịch.
Tư duy ý chí phải vững vàng!!
Suy tàn chế độ đồi truỵ lạc.
Tri ân tư tưởng, nghĩa triết gia.
Lý luận mà lại nặng nhức đầu!!

Tp.HCM, 1/2/2021
Báo Mạng Internet