25.00
1 người thích
Đăng ngày 16/03/2021 06:45, số lượt xem: 153

Nước An Na, chế độ cần suy xét!!
Tại sao đổi Tên Nước, cảnh chia lìa?
Sắt kia có lúc sét mòn,
Nét xa xưa, cổ kín, còn hay không?
Sa Pa, Hà Nội, Sài Gòn,
Nghìn năm lịch sử phanh phui đời nào.

Tp.HCM, 27/12/2020
Báo Mạng Internet