Đăng ngày 05/03/2021 11:34, số lượt xem: 114

Làm lụng vất vả trời không thương.
Người thì được danh tiếng trùng trùng.
Lại được lộc trời, quà lợi lộc.
Lại được trù phú đất muôn nơi.
Cơ ngơi cơi rộng chốn khắp nơi.
Trù than, tru thán sống hoang tàn.
Như ma trơi, đêm đen vừa đến.
Như cái đèn cù sáng trời đêm.

Báo Mạng Internet 2010 - 2020