25.00
1 người thích
Đăng ngày 14/03/2021 08:40, số lượt xem: 48

Mỹ miều sắc đẹp ngỏ lời,
Nghĩ điều hôm trước, mọc mời hôm sau.
Mỏ liều, cũng khổ muôn chiều,
Nghĩ gì, nói đấy, lều khều câu văn.
Nữ nam tướng tá, oai nghi,
Ra đời non trẻ, nghị văn chưa tròn.
Nữ nam tướng mạo, yêu kiều,
Ngõ ngoài trống vắng, miệng, chiều toang hoang.

6/12/2020
Báo Mạng Internet