15.00
1 người thích
Đăng ngày 14/03/2021 15:22, số lượt xem: 130

Ốc miền Cần Đước quê ta,
Đầu hôm, sớm tối mặn mà biển quê.
Thoả niềm ao ước, đam mê,
Nghề làm giám đốc mãi mê ốc dài.

18/12/2020
Báo Mạng Internet