15.00
1 người thích
Đăng ngày 02/03/2021 16:04, số lượt xem: 90

Xuân nay vườn hồng đã trổ hoa.
Hồng, vàng, đỏ thắm, tím, vàng hoe.
Em nay hồng má, đẹp dáng hoa.
Son môi hồng thắm, cười xuân đoá.
Xoã tóc hương thơm khắp mọi nhà.
Màu Hồng nay đã được đăng khoa.
Màu hồng nay bỗng rực chan hoà.
Trồng hồng như vậy, mới thích hoa.
Em xinh, chọn bông hồng làm đoá.
Tặng em xuân đến khắp mọi nhà.

Báo Mạng Internet 2010 - 2020