15.00
1 người thích
Đăng ngày 01/03/2021 08:55, số lượt xem: 92

Đời này, mình chẳng bằng ai,
Thì mình hãy học, học hoài thì hơn.
Học cho sông cạn, đá mòn,
Cũng chưa học hết, vẫn còn bài hay.

Báo Mạng Internet 2010 - 2020