Đăng ngày 28/03/2021 09:05, số lượt xem: 88

Cứt hầm cầu, Đái hầm cầu,
Cái dân tai hoạ ở gần, mến ai?
Gieo bao giảo hoạt lên đầu,
Tai ương rắc rối, đồn gần người nghe.

Bị phạt tiền tỷ chẳng đùa!!?
Nhóm còn phang đá cướp đồ của dân.
Đạo đức có ở nơi đâu,
Cứt phân nước Tiểu!! Ôi, hôi trong nhà.
Kiểu người không có việc làm!!
Cái đầu tức tối mỉa mai lấy tiền.

Tp.HCM, 05/02/2021
Báo Mạng Internet