15.00
1 người thích
Đăng ngày 14/03/2021 09:32, số lượt xem: 97

Khoa tài, khoá trạng cong vênh,
Tay chân lạnh cóng nạp triều cho vua.

20/12/2020
Báo Mạng Internet