15.00
1 người thích
Đăng ngày 18/03/2021 14:37, số lượt xem: 146

Con nít, biệt tít giữa đàng,
Nghĩ rằng, mất tích nát nhà tan hoang.
Vào chùa cầu lạy phật đàng,
Thế Âm Bồ Tát cùng quan trên trời.
Bồ tát và ma cũng tát,
Tụng kinh với phật niệm đàng chắp tay.

Tp.HCM, 28/12/2020
Báo Mạng Internet