15.00
1 người thích
Đăng ngày 16/03/2021 08:58, số lượt xem: 200

Bưởi xẻ ra, mũi ta thơm ngát,
Ba hoa lắm chuyện tám không ngừng,
Hửi xong, có thấy gì không hả!!
Ha ha!! Chua ngát bốn phương trời.

Tp.HCM, 25/12/2020
Báo Mạng Internet