15.00
1 người thích
Đăng ngày 15/03/2021 08:58, số lượt xem: 47

Bưởi xẻ ra, mũi ta thơm ngát,
Ba hoa lắm chuyện tám không ngừng,
Hửi xong, có thấy gì không hả!!
Ha ha!! Chua ngát bốn phương trời.

Tp.HCM, 25/12/2020
Báo Mạng Internet