15.00
1 người thích
Đăng ngày 03/03/2021 13:46, số lượt xem: 178

Mùa Xuân chiến thắng vẻ vang,
Chiến công hiển hách ghi vào sử ca.
Vinh danh Vua, Tướng quê ta,
Ngàn năm dựng nước, non sông trường tồn.
Hai Bà Trưng ấy hào hùng,
Ngày xuân, Đông Hán phải đành bó tay.
Ăn mừng khao lính Ha Lôi,
Giàn binh khiển tướng, đuổi ngay giặc Tàu.
Ngô Quyền cắm cọc kế giầu,
Đuổi quân Nam Hán, chết trên Bạch Đằng.
Anh hùng Hưng Đạo, quê mình,
Tháng ba âm lịch, Nguyên-Mông phải hàng.
Cắm sào, cắm cọc đáy sông,
Lập mưu của đế Ngô Quyền ngày xưa.
Giặc Tàu cho lính qua sông,
Nguyên-Mông cũng chết trên sông Bạch Đằng.
Lý Thường Kiệt phá Chiêm Thành,
Tống Tàu phải sợ, Chăm Pa phải hàng.
Sáu ngày âm lịch diễn ra,
Tức vào dịp Tết của nhà Quang Trung.
Mùa xuân Kỷ Dậu Tết ta,
Nhà Thanh khiếp sợ sáu mùng Tây Sơn.
Tất Thành, Ái Quốc, anh Minh,
Cùng mang tên đó là, Hồ Chí Minh.
Chiến trường, một chín năm tư,
Đường về chiến thắng Điện Biên Phủ đầy.
Giặc Tây là, Pháp cúi đầu,
Trả hoà bình đó cho người Việt Nam.
Cùng mang tăng, giáp nôn nao,
Họ anh là Võ, tên Nguyên Giáp này.
Nhận lời Người, Ái Quốc, Minh,
Lập công chiến thắng, trong ngày ba mươi.
Tháng tư, xuân đó đọng lòng,
Bạn bè thế giới chúc mừng Việt Nam.
Vào ngày Giải Phóng Miền Nam,
Hoa Kỳ sừng sỏ cũng đành buông xuôi.
Ba mươi tháng tư, ngày về,
Hoà bình thế giới, gia đình yên vui.
Ngày nay, danh tiếng nước Nam,
Năm châu, bốn biển nghe danh, phải hàng.
Hoà bình, là của đất mình,
Mùa xuân hát mãi, quân hành, vinh quang.

Báo Mạng Internet 2010 - 2020