Đăng ngày 11/03/2021 14:18, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Duy Đình Đoàn vào 12/03/2021 08:35, số lượt xem: 103

Ô hay!! Lũ trẻ không nhà,
Tập tành uống rượu khà khà nhông nhông.

19/11/2020
Báo Mạng Internet