15.00
1 người thích
Đăng ngày 26/03/2021 08:38, số lượt xem: 124

Thích làm vua quan, chứ không thích đọc.
Là lối dẫn đường dan níu, thị phi.
Quân tài, tướng lĩnh thì nhiều vô số.
Kêu đọc mà than là nỗi nhục hình.
Cho rằng, đọc không phải là công việc.
Mà đường lối chỉ đạo thật là tài?
Là người dân đó, phải nên xem lại.
Già rồi, chữ nghĩa nhiều, học làm chi?
Biết rằng cái chữ gieo tai rắc rối.
Vậy mà, cũng thích nói mãi muôn đời.

Tp.HCM, 1/2/2021
Báo Mạng Internet