Đăng ngày 07/03/2021 15:27, số lượt xem: 103

Bao năm vẫn mãi như xưa,
Mấy niên gặp lại say sưa thở dài.
Cuộc đời, vẫn tiếp đang trôi,
Mà người thì thấy chẳng ngôi bao giờ.
Lo tiền, lo bạc, lo xe,
Lo ăn, lo uống, loè xoè đeo tay.
Lo hoài vẫn mãi, chao ôi!!
Làm sao hạnh phúc được voi lòng người.

Báo Mạng Internet 2010 - 2020