Đăng ngày 13/03/2021 15:01, số lượt xem: 133

Vào ngày đám cưới buồn rầu,
Con đường gần ở đầu cầu kênh sông!!
Anh hùng cường đánh trên đầu,
Người trung yếu ớt nhỏ lâu, lùn tè.

16/12/2020
Báo Mạng Internet